Najnowsze wpisy


xxx
14 grudnia 2007, 08:12
Wzór na pole koła
P=Π*r2


Pole koła jest proporcjonalne do kwadratu jego promienia. Współczynnikiem proporcjonalności jest liczba pi. Zależność tą wyrażamy wzorem:

Wzór na pole trójkąta
P=(a*h):2


Pole trójkąta jest równe połowie iloczynu długości dowolnego boku i długości wysokości opuszczonej na ten bok.

Pole kwadratu

Pole kwadratu jest równe kwadratowi długości jego boku:

P=a2

 Pole deltoidu

Pole deltoidu o przekątnych a i b jest równe połowie iloczynu przekątnych a i b:

P=ab/2

 

xxx
14 grudnia 2007, 08:09

Matematyka jest

królową nauk  =)

xxx
14 grudnia 2007, 07:57
Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy :) * MARILYN MONROE