*Archiwum*

Created by Me
Only for this blog{blog}
14. grudnia 2007 08:12:00

xxx

Wzór na pole koła
P=Π*r2


Pole koła jest proporcjonalne do kwadratu jego promienia. Współczynnikiem proporcjonalności jest liczba pi. Zależność tą wyrażamy wzorem:

Wzór na pole trójkąta
P=(a*h):2


Pole trójkąta jest równe połowie iloczynu długości dowolnego boku i długości wysokości opuszczonej na ten bok.

Pole kwadratu

Pole kwadratu jest równe kwadratowi długości jego boku:

P=a2

 Pole deltoidu

Pole deltoidu o przekątnych a i b jest równe połowie iloczynu przekątnych a i b:

P=ab/2

 Komentarze (0)

{blog}
14. grudnia 2007 08:09:00

xxx

Matematyka jest

królową nauk  =)Komentarze (0)

{blog}
14. grudnia 2007 07:57:00

xxx

Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy :) * MARILYN MONROE

Komentarze (0)